xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Bộ Kế hoạch và đầu tư đã ban hành Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn về cơ chế phối hợp giải quyết thủ tục đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp đối với nhà đầu tư nước ngoài.

Ngày 13-04-2020

Thời gian đăng ký kinh doanh của Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sẽ được rút ngắn.

 

Ảnh minh họa

Theo đó các trường hợp áp dụng cơ chế liên thông được quy định tại Điều 4 của Thông tư, bao gồm 3 trường hợp sau:

  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư thành lập tổ chức kinh tế theo Điều 22 Luật Đầu tư
  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp theo Khoản 1 Điều 26 Luật Đầu tư
  • Nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài điều chỉnh đồng thời nội dung đăng ký doanh nghiệp và nội dung đăng ký đầu tư. 

Thông tư 02/2017 cũng đề cập đến các nguyên tắc áp dụng cơ chế liên thông, trong đó nổi bật là quy định cho phép nhà đầu tư có quyền lựa chọn đăng ký đầu tư và đăng ký doanh nghiệp theo cơ chế liên thông theo quy định tại Thông tư hoặc thực hiện từng thủ tục theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành. Có thể thấy quy định này linh hoạt, tạo điều kiện cho nhà đầu tư được lựa chọn quy trình thủ tục, đồng thời vẫn phù hợp với quy định hiện hành. Ngoài ra, trình tự thủ tục theo quy định mới này cũng áp dụng cơ chế một cửa: bộ phận tiếp nhận hồ sơ cũng chính là bộ phận trả kết quả cho nhà đầu tư, cơ chế này góp phần làm giảm sự rườm rà trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của cơ quan có thẩm quyền vừa giúp cho nhà đầu tư tiết kiệm được thời gian.

Thông tư đã quy định chi tiết về trình tự thực hiện cơ chế liên thông tương ứng với từng trường hợp liên thông.

Khác hẳn với quy định hiện hành, trình tự thủ tục đầu tư thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài theo Cơ chế liên thông được thực hiện qua hình thức liên thông điện tử thông qua việc sử dụng Hệ thống thông tin xử lý liên thông với trình tự, thủ tục chi tiết được quy định tại Điều 6 Thông tư, cụ thể như sau:

  • Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư
  • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư và Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ
  • Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và gửi thông tin sang Cơ quan đăng ký kinh doanh.
  • Bước 4: Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp và chuyển Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tới Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư.
  • Bước 5: Bộ phận tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký đầu tư trả Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư. 

Như vậy, với cơ chế liên thông như trên, nếu nhà đầu tư muốn đầu tư thành lập tổ chức kinh tế việc thực hiện sẽ dễ dàng hơn và thời gian chờ kết quả cũng được rút ngắn đáng kể bởi hai thủ tục sẽ được thực hiện đồng thời với cơ chế trao đổi thông tin giữa hai cơ quan đăng ký đầu tư và đăng ký kinh doanh.

Thông tư 02/2017/TT-BKHĐT gồm 12 Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/6/2017Nội dung Thông tư được đăng tải tại địa chỉ: skhdt.haugiang.gov.vn./.

                                                                                                                                 Ngọc Nhi


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 249
Đã truy cập: 40865
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.