xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Danh mục các lĩnh vực, dự án ưu tiên nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)

Ngày 13-04-2020

TT

Tên dự án

Dự kiến

vốn đầu tư

(triệu USD)

Trong đó:

Vốn ODA

(triệu USD)

Dự kiến

Nhà tài trơ

Quy mô dự án

Địa điểm

xây dựng

I

LĨNH VỰC NÂNG CẤP ĐÔ THỊ

345

280

 

 3 dự án

 

1

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thành phố Vị Thanh

150

120

Ngân hàng thế giới (WB)

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện.

Thành phố

Vị Thanh

2

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Ngã Bảy

125

100

 

WB

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện.

Thị xã

.Ngã Bảy

3

Dự án nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị thị xã Long Mỹ

70

60

 

WB

Nâng cấp hệ thống giao thông, cấp nước, thoát nước, cấp điện.

Thị xã

 Long Mỹ

II

LĨNH VỰC CẤP THOÁT NƯỚC, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

353

293

 

7 dự án

 

4

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu đô thị công nghiệp Sông Hậu

160

130

Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB)

Quy mô công suất 70.000-100.000 m3/ngày đêm

H. Châu Thành

5

Dự án nâng cấp nhà máy nước  thành phố Vị Thanh

15

12

Đan Mạch

Quy mô công suất 40.000 m3/ngày đêm

Thành phố

Vị Thanh

6

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Ngã Bảy

70

60

ADB

Quy mô công suất 20.000 m3/ngày đêm

Thị xã

Ngã Bảy

7

Dự án nâng cấp nhà máy nước thị xã Ngã Bảy

12

10

Đan Mạch

Quy mô công suất 20.000 m3/ngày đêm

Thị xã

Ngã Bảy

8

Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Long Mỹ mới thành lập

70

60

ADB

Quy mô công suất 20.000 m3/ngày đêm

Thị xã

 Long Mỹ

9

Dự án nâng cấp nhà máy nước  thị xã Long Mỹ mới thành lập

11

9

Đan Mạch

Quy mô công suất 20.000 m3/ngày đêm

Thị xã

 Long Mỹ

10

Dự án xây mới nhà máy nước  huyện Long Mỹ mới thành lập

15

12

Đan Mạch

Quy mô công suất 15.000 m3/ngày đêm

Huyện

Long Mỹ

III

LĨNH VỰC CHỐNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

32,5

26,2

 

02 dự án

 

11

Dự án kè chống sạt lỡ và ngập lũ Ngã Bảy

31

25

ADB

Xây dựng 7km kè chống sạt sở và ngập lũ.

Thị xã

Ngã Bảy

12

Dự án nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường và cảnh báo sớm với biến đổi khí hậu, thiên tai

1,5

1,2

Đan Mạch

Nâng cấp hệ thống quan trắc, đầu tư các trạm quan trắc tự động cố định nâng cao khả năng dự báo, cảnh báo.

Thành phố Vị Thanh và các huyện, thị

IV

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

23,5

23

 

02 dự án

 

13

Khu thực nghiệm khoa học công nghệ và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang

13,3

13

Quỹ phát triển Pháp (AFD)

Diện tích 02ha

Thành phố

Vị Thanh

14

Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang.

10,2

10

AFD

Diện tích 253 ha

Huyện

Long Mỹ

V

LĨNH VỰC Y TẾ

46

46

 

05 dự án

 

15

Cung cấp trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa 500 giường tỉnh Hậu Giang

20

20

WB

Quy mô 500

giường bệnh

Thành phố

Vị Thanh

16

Dự án Xây dựng Trường Trung học Y Dược tỉnh Hậu Giang

16

16

ADB

Quy mô 5.000 học sinh/năm

Thành phố

Vị Thanh

17

Nhà máy xử lý rác y tế thành phố Vị Thanh

4

4

Ngân hàng

tái thiết Đức (KfW)

Công suất thiết kế 6 tấn/ngày

Thành phố

Vị Thanh

18

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã Ngã Bảy

3

3

KfW

Công suất thiết kế 4 tấn/ngày

Thị xã

 Ngã Bảy

19

Nhà máy xử lý rác y tế thị xã Long Mỹ

3

3

KfW

Công suất thiết kế 4 tấn/ngày

Thị xã

 Long Mỹ

VI

LĨNH VỰC GIAO THÔNG

33

29

 

06 dự án

 

20

Dự án đường Hậu Giang 3 – xã Hiệp Hưng

6

5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

Phụng Hiệp

21

Dự án đường kinh Ba Thước

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 16km

H. Vị Thuỷ

22

Dự án đường Liên xã huyện Châu Thành

8

7

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

 Châu Thành

23

Dự án đường lộ Hậu Giang – kinh bà Út.

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 14km

Huyện

 Châu Thành A

24

Dự án đường Lộ Tổng

4

3,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 15km

Huyện

 Long Mỹ

25

DA đường vành đai Lung Nia

5

4,5

Jica

Nhật Bản

Quy mô toàn tuyến 14km

TP. Vị Thanh

VII

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

9

7,5

 

3 dự án

 

26

Dự án cải tạo, nâng cấp công trình thuỷ lợi phục vụ sản suất nông nghiệp huyện Vị Thuỷ

3

2,5

Jica

Nhật Bản

 

Nạo vét toàn tuyến 116km

Huyện

 Vị Thuỷ

27

Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống kinh thuỷ lợi phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Tân Bình và Bình Thành

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Nạo vét toàn tuyến 112km

Huyện

Phụng Hiệp

28

Dự án cải tạo hệ thống kinh thuỷ lợi phục vụ vùng lúa chất lượng cao xã Lương Tâm, Lương Nghĩa, Xà Phiên, Vĩnh Viễn, Vĩnh Viễn A

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Nạo vét toàn tuyến 113km

Huyện

Long Mỹ

VIII

LĨNH VỰC ĐIỆN

6

5

 

02 dự án

 

29

Dự án cấp điện cho các xã liên tuyến huyện Châu Thành, Châu Thành A, Phụng Hiệp

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Cung cấp điện cho 5.000 hộ

Châu Thành, Châu Thành A,

Phụng Hiệp

30

Dự án cấp điện cho các xã liên tuyến huyện Phụng Hiệp và thị xã Ngã Bảy

3

2,5

Jica

Nhật Bản

Cung cấp điện cho 6.500 hộ

Thị xã Ngã Bảy, huyện Phụng Hiệp.

IX

LĨNH VỰC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

10

9

 

01 dự án

 

31

Hỗ trợ thiết bị Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật Hậu Giang.

10

9

Jica

Nhật Bản

2.500 đến 3.000 học sinh

Thành phố

Vị Thanh

 

TỔNG CỘNG

858 triệu USD tương đương 19.305 tỷ VND

718,7 triệu USD tương đương 16.171 tỷ VND

 

Tổng số 31 dự án

 


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 260
Đã truy cập: 447540
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.