xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

Ngày 10-08-2020

Tải file dự thảo tại đây

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quy che hoat dong BCD.docx_20200810154523.docx

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 312
Đã truy cập: 447592
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.