xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hậu Giang thông qua Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2016-2020

Ngày 13-04-2020

Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn

Ảnh: Cuộc họp của Hội đồng thẩm định Quy hoạch ODA

Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (Quy hoạch ODA) là quy hoạch được xây dựng để phục vụ huy động nguồn lực hỗ trợ chính thức từ các nhà tài trờ nước ngoài, hỗ trợ từ các quốc gia phát triển, như: Nhật Bản, Đan Mạch, Hà Lan, Đức, Vương Quốc Bỉ… và một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB)…

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất giao Sở Kế hoạch và Đầu tư là đơn vị đầu mối phối hợp với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch ODA giai đoạn 2015 - 2020. Sau khi thiết lập và có sự góp ý từ các sở, ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất Hội đồng thẩm định tổ chức họp, xem xét để thông qua quy hoạch.

Hội đồng thẩm định Quy hoạch đã họp để xem xét thông qua Quy hoạch, đến dự có Chủ tịch Hội đồng Thẩm định: ông Trương Cảnh Tuyên – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, ông Ong Phước Hải, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên thường trực Hội đồng, ông Trần Hữu Hiệp Ủy viên Chuyên trách Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ - Ủy viên phản biện 1, ông Nguyễn Văn Hòa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vị Thanh - Ủy viên phản biện 2, các Ủy viên Hội đồng đến từ các Sở, ngành: Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông & Vận tải, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thống kê, Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Bảy, Sở Tài chính, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, còn có thư ký Khoa học, thư ký hành chính và phóng viên Báo, Đài dự tác nghiệp.

Sau khi đơn vị tư vấn báo cáo tóm tắt về nội dung Quy hoạch ODA, các Ủy viên Hội đồng Quy hoạch ODA đóng góp ý kiến, nêu lên các mặt được của Quy hoạch: báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ quy hoạch được chuẩn bị khá chu đáo, nghiêm túc theo yêu cầu, nội dung bám sát Đề cương nhiệm vụ quy hoạch và kinh phí được cấp thẩm quyền phê duyệt. Bên cạnh đó, các báo cáo đã bám sát mục tiêu, nguyên tắc, nêu được các căn cứ pháp lý, chủ trương và định hướng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh Hậu Giang để xây dựng quy hoạch. Sản phẩm quy hoạch, cấu trúc, nội dung đạt yêu cầu....

Ngoài ra, các thành viên Hội đồng cũng nêu lên mặt chưa được của Quy hoạch: nên điều chỉnh tên gọi cho phù hợp với quy định hiện hành; mốc thời gian quy hoạch nên điều chỉnh cho khớp với kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 05 năm 2016 – 2020; quy hoạch cần phải cập nhật quy định tại Nghị định 16/2016/NĐ-CP ngày 16-3-2016 của Chính phủ về Quản lý và Nghị định số 52/2017/NĐ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2017 về việc cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) để làm căn cứ pháp lý phù hợp.Phần báo cáo của Quy hoạch cần bổ sung số liệu kết quả của cả nước và phân theo vùng giai đoạn 2011-2015, còn thiếu giai đoạn 2006-2010....

Hội đồng đã tiến hành lấy phiếu ý kiến thông qua và kết quả kiểm phiếu: số phiếu nhất trí thông qua dự án quy hoạch không cần chỉnh sửa bổ sung là 01/14, số phiếu thông qua quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung là 13/14 và không có phiếu không thống nhất thông qua quy hoạch.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Chủ tịch Hội đồng kết luận: thống nhất thông qua Dự án Quy hoạch với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung theo góp ý của các thành viên Hội đồng và giao đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến, bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch, gởi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và gửi phản biện 1 và phản biện 2 có ý kiến trước khi phê duyệt. Thời gian phê duyệt quy hoạch dự kiến là đến cuối tháng 6 năm 2017. Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư được Hội đồng Quy hoạch thống nhất giao nhiệm vụ tái thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nếu Quy hoạch ODA được duyệt. Tỉnh Hậu Giang sẽ có cơ sở và nội dung được chuẩn bị kỹ tạo thuận lợi trong việc đề xuất nhà tài trợ hỗ trợ nguồn hỗ trợ chính thức để góp phần thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng, đầu tư phát triển cho Hậu Giang trong thời gian tới.

Tin và ảnh: Thanh Trần


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 265
Đã truy cập: 40881
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.