xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

Ngày 21-09-2021

Ngày 17/9/2021 đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025. Tại điểm cầu tỉnh Hậu Giang, Đồng chí Trần Ngọc Hùng, Giám đốc Sở, cùng các phó Giám đốc, trưởng, phó các phòng, lãnh đạo Cục Thống kê, lãnh Ban quản lý Các khu công nghiệp tham dự.