xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Ngày 13-01-2021

        Ngày 08/01/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đồng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016-2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 của ngành Kế hoạch và Đầu tư.

          Dự hội nghị có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành trung ương và đại diện lãnh đạo tại 63 điểm cầu trên cả nước.