xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025

Ngày 13-04-2020

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, chủ trì Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động

Quang cảnh Hội thảo

Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, chủ trì Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025

Ngày 12/5/2017, tại thành phố Vị Thanh đã diễn ra Hội thảo tham vấn Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025. Hội thảo do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức. Hội thảo này nằm trong chuổi hoạt động của dự án hỗ trợ 6 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Hậu Giang, triển khai xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh.

Dự Hội thảo có ông Nguyễn Tuấn Anh Phó Vụ trưởng, Vụ  Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đại diện Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) và nhóm chuyên gia dự án. Về phía Tỉnh Hậu Giang có ông Đồng Văn Thanh, phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đại diện 15 Sở ngành tỉnh và UBND 8 huyện, thị xã, thành phố cùng 7 thành viên Tổ công tác liên ngành của tỉnh.

Được biết năm 2015, UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối và lập tổ công tác liên ngành ở tỉnh, phối hợp với Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, triển khai các hoạt động và nhiệm vụ để xây dựng kế hoạch hành động tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang.

Từ tháng 9/2016 đến 4/2017, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp cùng UBND tỉnh Hậu Giang, trong đó giao Sở Kế hoạch và Đầu tư làm đầu mối và một số ngành liên quan, đã thu thập thông tin, dữ liệu cung cấp cho Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư,  tổng hợp, phân tích và đến nay đã xây dựng xong dự thảo Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025. 

Phát biểu tại Hội thảo Ông Nguyễn Tuấn Anh, thay mặt Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã nêu lên mục đích, yêu cầu của Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh cấp tỉnh. Đây là yêu cầu cấp thiết để nâng cao sức cạnh tranh, sử dụng hiệu quả tài nguyên, ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo phát triển bền vững trong thời gian tới.

Qua phần trình bày của Chuyên gia dự án, Hội thảo đã nghe nhiều ý kiến của Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Khoa học & Công nghệ, Liên hiệp Hội khoa học kỹ thuật tỉnh, Sở Tài chính, Sở Y tế và Cục Thống kê.

Hầu hết các ý kiến của đại biểu đều  thống nhất với mục tiêu và định hướng trong Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh giai đoạn 2017 – 2020, tầm nhìn 2025 cũng như hệ thống các giải pháp để giảm phát thải khí nhà kính, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp. Tuy nhiên vấn đề khó khăn của tỉnh thời gian tới là nguồn lực để triển khai các dự án trọng điểm liên quan đến tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu trên phạm vi toàn tỉnh rất hạn chế, nếu không có sự hỗ trợ vốn của Trung ương và vốn ngoài nước, các dự án trên có thể sẽ không triển khai đầy đủ và do vậy sẽ khó đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thay mặt UBND tỉnh, ông Đồng Văn Thanh cảm ơn sự quan tâm hỗ trợ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức, đã giúp tỉnh Hậu Giang xây dựng được Kế hoạch hành động Tăng trưởng xanh tỉnh giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025. Đây là vấn đề mới của tỉnh và cũng mới được tiếp cận từ năm 2012. Ông đề nghị và mong rằng qua buổi Hội thảo này, Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên và Môi trường, chuyên gia dự án, Sở Kế hoạch Đầu tư và Tổ công tác liên ngành của tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp để bổ sung hoàn thiện dự thảo, nhất là xem xét kỷ tính khả thi của các dự án đã đề xuất trong giai đoạn 2017 – 2020 tầm nhìn 2025; phấn đấu để dự án sớm được phê duyệt trong năm nay, để làm cơ sở tuyên truyền nâng cao nhận thức trong nhân dân và toàn xã hội thực hiện những mục tiêu của tăng trưởng xanh nhằm phát triển bền vững./. 

Doãn Dụng


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 246
Đã truy cập: 40862
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.