xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Ngày 14 tháng 03 năm 2022, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND về tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022

Ngày 16-03-2022

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của    Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo; định hướng Chiến lược phát triển tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến      năm 2050. Trong đó, tỉnh Hậu Giang xác định công tác thu hút đầu tư là một trong những giải pháp then chốt, là đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, với kỳ vọng thu hút ngày càng nhiều nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước và các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển bền vững về kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành   Kế hoạch tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hậu Giang năm 2022.

- Mục đích nhằm quảng bá các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư của Tỉnh để lựa chọn các doanh nghiệp tiềm năng thực hiện các dự án phù hợp với định hướng theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Xúc tiến thương mại, du lịch, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Hậu Giang, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tiềm năng trong và ngoài nước tham gia tiếp cận các dự án trọng điểm, tìm hiểu các cơ chế, chính sách khuyến khích, thu hút đầu tư.

- Tạo điều kiện cho các nhà quản lý, nhà khoa học, nhà đầu tư gặp gỡ, trao đổi về công tác quản lý nhà nước, cơ chế chính sách, môi trường đầu tư, tìm giải pháp phù hợp thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Tạo các điều kiện để các tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp, cơ quan quản lý thiết lập quan hệ hợp tác, liên kết xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, đặc biệt là mở rộng mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Hậu Giang với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Hội nghị xúc tiến đầu tư dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 16 - 17 tháng 6 năm 2022, với chủ đề: “Doanh nghiệp đến, Hậu Giang vui”, số lượng: khoảng 200 - 300 đại biểu (trong đó khoảng 100 - 150 doanh nghiệp).

Sẽ có những hoạt động diễn ra trước Hội nghị là:

- Tổ chức đi học tập kinh nghiệm về công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư trong tháng 3 năm 2022.

- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về Hội nghị từ tháng 4 năm 2022.

- Ban hành tài liệu Xúc tiến đầu tư của Tỉnh trong tháng 4 năm 2022.

- Tổ chức họp báo: Tổ chức 02 cuộc họp báo tại tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh. Thời điểm tổ chức trong tuần đầu tiên tháng 5 năm 2022.

- Tổ chức trưng bày các sản phẩm đặc trưng, các ấn phẩm,

Tổ chức 05 cuộc hội thảo: “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Công nghiệp”; “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Nông nghiệp”; “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Đô thị”; “Tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển vào lĩnh vực Du lịch”; “Xúc tiến đầu tư lĩnh vực công nghệ thông tin./.

Đoàn Phương


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 907
Đã truy cập: 763761
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.