xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Nộp lại con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

Ngày 28-06-2020

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ hướng dẫn Luật Doanh nghiệp.

5.2. THÀNH PHẦN HỒ SƠ

TT

Tên hồ sơ

Số lượng

Ghi chú

Con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu

01 bộ

5.3. NƠI TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ, THỜI GIAN VÀ LỆ PHÍ

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

Thời gian xử lý

Lệ phí

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Trung tâm hành chính công tỉnh Hậu Giang

01 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Không

5.4 TRÌNH TỰ XỬ LÝ CÔNG VIỆC

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 1

Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh, (TC, CN) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu nội dung của TTHC (mục 5.2) đến nộp hồ sơ tại Trung tâm HCC tỉnh Hậu Giang (sau gọi là Trung tâm) hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang). Ngoài ra TC, CN,có thể nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử theo quy trình trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn).

 

Tổ chức,
cá nhân

Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ  Lễ)

HS theo mục 5.2

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

- Chuyên viên tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, xem xét tính họp lệ và đầy đủ hồ sơ doanh nghiệp

- Tiếp nhận trực tiếp: Thực hiện số hóa hồ sơ, nhập hồ sơ vào hệ thống thông tin ĐKDN quốc gia  in Giấy biên nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả từ hệ thống hướng dẫn TC, CN,nhận kết quả tại Trung tâm HHC công .

Chuyên viên  tại Trung tâm HCC

0,2  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm HCC, Cơ quan Công an phòng chuyên môn phân công nhân viên xử lý và thực hiện thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm

Lãnh đạo Cơ quan Công an phòng chuyên môn

0,2  ngày

HS theo mục 5.2

Bước 4

Xử lý hồ sơ (kiểm tra, thẩm định,…)

Chuyên viên Phòng kiểm tra  đầy đủ và tính pháp lý hợp lệ của hồ sơ và tiến hành xử lý

- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện thì báo cáo rõ nội dung cần sữa đổi, bổ sung bằng văn bản cho TC, CN trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.Trường hợp, hồ sơ đáp ứng yều cầu, thực hiện bước tiếp theo

Nhân viên thẩm định và xử lý hồ sơ

 0,2 ngày

Văn bản thông báo (nếu có);

Bước 5

Xem xét kết quả, ký GCN

Lãnh đạo Cơ quan công an xem cấp giấy biên nhận đã nhận lại con dấu tại thời điểm tiếp nhận lại con dấu của DN.

Lãnh đạo Cơ quan công an

0,2 ngày

Bước 6

Chuyển kết quả xử lý hồ sơ về Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN

Nhân viên Cơ quan Công an tại Trung tâm HCC sau khi nhận kết quả xử lý hồ sơ từ cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện thủ tục bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa của Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN và đề xuất phương án mà TC/CN sẽ nhận kết quả giải quyết TTHC như đã thỏa thuận lúc nộp HS (nhận trực tiếp tại Trung tâm HCC) và thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có).

Bộ phận một cửa TTHC công

0,2 ngày

Kết quả: GCN đăng ký DN

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 74 QUY TRINH NOP LAI CON DAU.doc_20200628144603.doc

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 41
Đã truy cập: 40234
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.