xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, đề ra phương hướng 2022

Ngày 31-12-2021

Ngày 30/12/2021 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2021, tham dự và chủ trì Hội nghị có Đ/c Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đ/c Nguyễn Văn Bền, phó Giám đốc Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở, cùng toàn thể CBCC Sở.

          Tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Việt Bắc, Chánh Văn phòng đã trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022tiếp đó, hội nghị đã nghe Báo cáo công tác tài chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2021 và kế hoạch tài chính năm 2022; Hội nghị đã nghe các ý kiến thảo luận của đại diện các  phòng nghiệp v.v…

Description: C:\Users\admin\Desktop\z3067445389930_0216410a6c0ba3e0d55778deeab015b9.jpg

(Đ/c Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo)

Trong năm vừa qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có nhiều nỗ lực, xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện khá toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực, hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Cụ thể có 08 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 21 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ.

Description: C:\Users\admin\Desktop\z3067448311400_31ec777f89f5bcc3e9d1d6502f2d7274.jpg

(Quang cảnh Hội nghị)

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Hùng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đánh giá cao về sự chuẩn bị nội dung của Hội nghị và biểu dương những kết quả đạt được của toàn Sở Kế hoạch và Đầu tư trong năm qua; đồng thời cũng chỉ ra một số mặt còn hạn chế, cần được quan tâm thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Về Phương hướng nhiệm vụ năm 2022, đồng chí đề nghị sở cần tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành, tăng cường sự phối hợp và có nhiều biện pháp, giải pháp mới, hiệu quả hơn nữa để tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị trên từng lĩnh vực.