xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Thông qua báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ngày 22-07-2022

        Chiều ngày 20 tháng 7 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang họp thông qua báo cáo giữa kỳ việc lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chủ trì cuộc họp.

       Dự họp còn có khoảng 70 thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Giúp việc Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và hơn 10 chuyên gia đơn vị tư vấn lập Quy hoạch.

        So với lần báo cáo đầu kỳ, sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy có kết luận về kịch bản phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, ngày 11/7/2022 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 993/UBND-NCTH về quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và định hướng phát triển tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đơn vị tư vấn tiếp thu, điều chỉnh lập quy hoạch tỉnh Hậu Giang theo phương án tỉnh chọn. Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh Hậu Giang được thông qua lần này dài 760 trang trên quan điểm là: “Nhất tâm, nhị tuyến, tam thành, tứ trụ, ngũ trọng tâm”.

        - Nhất tâm là: Phát triển huyện Châu Thành trở thành trung tâm phát triển về công nghiệp và đô thị của tỉnh trong trung và dài hạn.

        - Nhị tuyến là: Tập trung khai thác phát triển theo 2 tuyến động lực là cao tốc Cần Thơ - Cà Mau kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh và tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng kết nối với các tỉnh Nam Sông Hậu.

        - Tam thành là: Ưu tiên phát triển nâng tầm các trung tâm đô thị thành phố Vị Thanh, thành phố Ngã Bảy và thị xã Long Mỹ.

        - Tứ trụ là: Phát triển 4 trụ cột gồm công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, đô thị và du lịch tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025 và các năm tiếp theo.

        - Ngũ trọng tâm là: (1) Hoàn thiện thể chế, chính sách; (2) phát triển nguồn nhân lực chất lượng phục vụ các lĩnh vực; (3) cải cách hành chính - ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; (4) hoàn thiện hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông và công nghiệp; (5) phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

        Báo cáo của Sở kế hoạch và Đầu tư về tiến độ lập quy hoạch của tỉnh cho thấy, trong 33 hợp phần quy hoạch đến nay có 32 hợp phần cơ bản hoàn thành hiện trạng và định hướng, đã được góp ý của các sở ngành và địa phương ít nhất 2 lần…

        Qua báo cáo giữa kỳ của đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh Hậu Giang và góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo, ông Đồng Văn Thanh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, kết luận và chỉ đạo:

       Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới. Vai trò và trách nhiệm trong công tác lập Quy hoạch tỉnh của các sở, ngành, địa phương là rất lớn. Quy hoạch tốt sẽ kêu gọi được nhà đầu tư đến, những nhà đầu tư chiến lược đến sẽ giúp kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển.

Description: C:\Users\Hi\Dropbox\Quy hoạch\Quy hoạch tỉnh\Họp thông qua BC giữa kỳ.jpg

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang kết luận và chỉ đạo cuộc họp

        Qua công tác Quy hoạch, ông Đồng Văn Thanh nhắc lại ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh vừa qua:

        “Phải quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, để không bị “lỡ nhịp”, đón đầu các làn sóng đầu tư, tạo bứt phá, động lực mới cho phục hồi nhanh, phát triển bền vững kinh tế - xã hội, đặc biệt là phải biến tiềm lực thành nguồn lực vật chất để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

        Biến khát vọng thành hoạt động thiết thực, hiệu quả và có tư tưởng “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể”; phát huy tự lực, tự cường, chủ động trong mọi trường hợp, không trông chờ, không ỷ lại, dựa vào nội lực là chính...”

        Qua đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị đơn vị tư vấn và các sở ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung tiếp theo, phấn đấu trong tháng 7/2022 hoàn chỉnh xong báo cáo giữa kỳ để báo cáo với Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trước ngày 15/8/2022 phải hoàn thành báo cáo cuối kỳ. Bao gồm báo cáo quy hoạch tổng hợp của tỉnh, Báo cáo đánh giá môi trường chiến lược và 33 báo cáo hợp phần của các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố./.

                                                                                                                                                    Doãn Dụng


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 848
Đã truy cập: 763708
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.