xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Tỉnh Hậu Giang phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút (FDI) đến năm 2025

Ngày 12-04-2020

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ký phê duyệt Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025

Theo đó mục tiêu của Quy hoạch là tập trung vận động thu hút FDI vào những nơi mà FDI có yêu cầu, đã có quy hoạch vùng nguyên liệu tập trung thuận lợi cho các dự án FDI và phù hợp điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; các dự án có công nghệ hiện đại, thế hệ mới, thân thiện với môi trường, quan trắc tự động, phải xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường theo quy định, từ những nước tiên tiến, các tập đoàn lớn trên thế giới nhằm thu hút những dự án lớn tại địa phương. Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp tỉnh có thế mạnh, công nghiệp sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên, đất đai, tiết kiệm năng lượng; tập trung thu hút vào các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp phục vụ nông nghiệp, công nghệ thông tin; công nghiệp chế biến, chế tạo; các ngành có tỷ trọng xuất khẩu lớn; các ngành có ý nghĩa về an sinh xã hội (khám chữa bệnh, công nghiệp dược và vac - xin, sinh phẩm, dịch vụ khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo…); phát triển kết cấu hạ tầng; các sản phẩm có khả năng tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu,.

Trên cơ sở đó, Quy hoạch các dự án ưu tiên vận động thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tỉnh Hậu Giang thời kỳ đến năm 2025 bao gồm 31 dự án tập trung trong các lĩnh vực: xây dựng cơ sở hạ tầng khu, cụm công nghiệp và hạ tầng khoa học, công nghệ, hạ tầng năng lượng sạch, đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và y tế…, cụ thể như sau:

 

TT

Tên dự án

Dự kiến vốn đầu tư FDI

(triệu USD)

Quy mô dự án

Địa điểm

xây dựng

I

LĨNH VỰC CƠ SỞ HẠ TẦNG KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP

140

02 dự án

 

1

Dự án Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Nhơn Nghĩa A

80

Quy mô diện tích

352ha

Huyện Châu Thành A

2

Dự án Cơ sở hạ tầng Cụm công nghiệp tập trung Đông Phú

60

Quy mô diện tích

229ha

Huyện

Châu Thành

II

LĨNH VỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

63

02 dự án

 

3

Khu thực nghiệm khoa học công nghệ và lưu trữ nguồn gen tỉnh Hậu Giang

13

Quy mô diện tích 02ha

Thành phố

Vị Thanh

4

Dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Hậu Giang

50

Quy mô diện tích

 5.200ha

Huyện

Long Mỹ

III

LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP

294

15 dự án

 

5

Dự án sản xuất điện bằng năng lượng mặt trời/năng lượng gió/năng lượng tái tạo

 

130

Công suất

thiết kế:

50 - 60MW

Các huyện, thị xã, thành phố thuộc  tỉnh

6

Dự án nhà máy bảo quản, chế biến trái cây tỉnh Hậu Giang

50

Vùng nguyên liệu 11.700ha. Công suất 20.000 tấn sản phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A, thị xã Ngã Bảy

7

Dự án chế biến nước khóm (dứa) cô đặc xuất khẩu

8

Công suất 6.000 tấn sản phẩm/năm

Thành phố

Vị Thanh

8

Dự án Chế biến thịt gia súc, gia cầm, thủy sản đóng hộp xuất khẩu

9

Công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

9

Dự án sản xuất sản phẩm bằng Plastic, Composite

7

Công suất 01 triệu sản  phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

10

Dự án sản xuất dụng cụ điện và dây cáp điện

10

Công suất dây cáp điện 1.000 tấn sản  phẩm/năm, điện gia dụng 6 triệu sản phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

11

Dự án nghiên cứu và phát triển (R&D) sản phẩm điện, điện tử, viễn thông và tin học

10

Công suất 100.000 sản  phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

12

Dự án sản xuất va ly, túi xách, dày, dép da xuất khẩu

8

Công suất 05 triệu sản  phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

13

Dự án sản xuất hàng may mặc xuất khẩu

10

Công suất 10 triệu sản phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

14

Dự án sản xuất khí công nghiệp

6

Công suất 5triệu m3 ôxi gen và 200.000m3 axetylene/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

15

Dự án sản xuất máy móc thiết bị, phụ tùng phục vụ công, nông nghiệp

12

Công suất từ 50 HP trở lên, 1.000 máy, 5 tấn phụ tùng/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

16

Dự án sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản

8

Công suất 10.000 tấn/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

17

Dự án sản xuất các sản phẩm sau đường (bánh kẹo, cồn...)

10

Công suất: Bánh kẹo các loại 5.000 tấn/năm; cồn thô 5 triệu lít/năm

Huyện Long Mỹ, thành phố

Vị Thanh

18

Dự án sản xuất phân hổn hợp, vi sinh, vi lượng

8

Công suất 500.000 tấn phân hổn hợp/năm, 10 tấn phân vi lượng/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

19

Dự án sản xuất dược thú y, thủy sản

8

Công suất 25 triệu sản  phẩm/năm

Huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A

IV

LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

93

04 dự án

 

20

Dự án đầu tư vùng chăn nuôi tập trung  tỉnh Hậu Giang

45

Quy mô diện tích: Huyện Phụng Hiệp: 250ha;  huyện Vị Thủy: 150ha; huyện Long Mỹ: 200ha

Huyện Phụng Hiệp, huyện Vị Thủy và huyện Long Mỹ

21

Dự án Trồng và chế biến nấm rơm xuất khẩu

5

Công suất 10.000 tấn sản phẩm/năm.

Huyện Châu Thành, Châu Thành A

22

Dự án nuôi thủy đặc sản nước ngọt chế biến xuất khẩu

22

Quy mô diện tích 300ha cá da trơn, 300ha cá rô phi, 300ha thủy đặc sản khác.

Thị xã Ngã Bảy, huyện Châu Thành

23

Dự án sản xuất lúa chất lượng cao theo tiêu chuẩn xuất khẩu của nhà đầu tư nước ngoài

21

Quy mô diện tích 1.000ha

Huyện Vị Thủy, huyện Châu Thành A

V

LĨNH VỰC DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, DU LỊCH

173

03 dự án

 

24

Dự án chợ đầu mối nông sản chất lượng cao tỉnh Hậu Giang

150

Quy mô diện tích

100 ha

Huyện

 Châu Thành A

25

Dự án Khu du lịch sinh thái Chợ nỗi Ngã Bảy

8

Quy mô diện tích 90ha đất và mặt nước

Thị xã Ngã Bảy

26

Dự án du lịch sinh thái Khu Bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng

15

Quy mô diện tích 2.800ha

Huyện

Phụng Hiệp

VI

LĨNH VỰC Y TẾ

113

05 dự án

 

27

Dự án sản xuất dụng cụ, thiết bị chuyên dùng  ngành y tế

13

Quy mô 1, 5 triệu sản phẩm/năm

Thành phố

Vị Thanh

28

Dự án xây dựng mới bệnh viện sản - nhi tư nhân tỉnh Hậu Giang

30

Quy mô 200- 250 giường

Thành phố

Vị Thanh

29

Dự án xây dựng mới bệnh viện đa khoa tư nhân tỉnh Hậu Giang

50

Quy mô  250-300 giường

Thành phố

Vị Thanh

30

Dự án trồng và chế biến cây dược liệu

5

Quy mô diện tích 10ha

Huyện Châu Thành A

31

Dự án liên doanh, liên kết khám và chữa bệnh

15

Bệnh viện đa khoa tỉnh quy mô 500 giường bệnh

Thành phố

Vị Thanh

 

TỔNG CỘNG

876 triệu USD

31 dự án

Tương đương 19.710 tỷ VND

 

Quy hoạch là cơ sở để các sở, ban, ngành, địa phương xúc tiến đầu tư, hợp tác với các nhà đầu tư trong và ngoài nước trong năm 2018 và trong thời gian tới.

Tin: Thanh Trần


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 984
Đã truy cập: 763838
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.