xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định pháp luật

Ngày 20-07-2022

Thông báo

Về việc khảo sát nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang theo quy định pháp luật

Nhằm triển khai, thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ DNNVV trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính gửi Quý doanh nghiệp Phiếu khảo sát về nhu cầu của doanh nghiệp được hỗ trợ theo nội dung tại Nghị định số 80/2021/NĐ, một số nội dung cụ thể như sau:

- Hỗ trợ công nghệ, thông tin, tư vấn.

- Hỗ trợ về đào tạo, đào tạo nghề.

- Hỗ trợ sử dụng cơ sở kỹ thuật, cơ sở ươm tạo, khu làm việc chung.

- Hỗ trợ về xúc tiến thương mại.

- Hỗ trợ thực hiện các thủ tục về sản xuất thử nghiệm, kiểm định, giám định, chứng nhận chất lượng.

Và các nội dung hỗ trợ khác được quy định tại Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021. Trên cơ sở đề xuất nhu cầu hỗ trợ của Quý Doanh nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch thực hiện.

Nội dung Phiếu khảo sát Quý Doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, số 07 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, điện thoại 02933.878872 hoặc địa chỉ email: hgi.chuc@gmail.com trước ngày 28 tháng 7 năm 2022 để tổng hợp.

(Kèm Phiếu khảo sát)

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. CV 1110 DKKD_0001.pdf_20220720154525.pdf

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 925
Đã truy cập: 763779
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.