xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Xác nhận chuyên gia

Ngày 28-06-2020

NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không

5.2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

  1. Văn bản đề nghị xác nhận chuyên gia của Chủ dự án.

x

(2) Bản cam kết không mang quốc tịch Việt Nam của chuyên gia.

x

(3) Bản sao hộ chiếu (có chứng thực) của chuyên gia và các thành viên trong gia đình chuyên gia

x

(4) Quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu dịch vụ tư vấn

x

(5) Văn bản chấp thuận của Bên Việt Nam và Bên nước ngoài trong trường hợp có sự thay đổi và bổ sung so với danh sách chuyên gia

x

(6) Bản sao hợp đồng tư vấn của chuyên gia ký với nhà thầu

x

(7) Tờ khai xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện chương trình, dự án ODA tại Việt Nam (10 bản), có điền đầy đủ nội dung phần khai dành cho chủ dự án

x

5.3

Số lượng hồ sơ: 1 bộ

5.4

Thời hạn giải quyết:

  • 15 ngày làm việc

5.5

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành Chính công

5.6

Lệ phí: 0

5.7

Kế quả giải quyết TTHC: Tờ xác nhận chuyên gia nước ngoài thực hiện Chương trình, dự án tại Việt Nam

5.8

Quy trình xử lý công việc

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu

Bước 1

Nộp hồ sơ

TC/CN chuẩn bị đầy đủ HS theo yêu cầu nội dung của TTHC (mục 5.2) đến nộp HS tại Trung tâm HCC tỉnh Hậu Giang (sau gọi là Trung tâm) hoặc gửi HS qua đường bưu điện (Địa chỉ: Số 9 đường Điện Biên Phủ, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang)

Tổ chức,
cá nhân

Trong giờ hành chính vào ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ  Lễ)

HS theo mục 5.2

Bước 2

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên tiếp nhận HS có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra tính pháp lý, tính đầy đủ nội dung HS.

- Trường hợp tiếp nhận trực tiếp:

+ Trường hợp HS đầy đủ: Thực hiện số hóa HS, nhập HS và phần mềm DVC; in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.06); hướng dẫn TC/CN nhận kết quả xử lý HS tại Trung tâm HHC hoặc qua bưu chính; Thông báo cho TC/CN biết thủ tục này có thu phí.

+ Trường hợp HS thiếu hoặc không hợp lệ: hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS theo BM.02.06 và kết thúc quá trình tiếp nhận hồ sơ đồng thời hướng dẫn TC/CN nộp lại HS sau khi đã hoàn thiện theo hướng dẫn (có thể lên nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện).

- Trường hợp tiếp nhận qua đường Bưu điện:

+ Trường hợp HS đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận giải quyết.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì thông báo bằng thư điện tử (email) hoặc trả lời văn bản hướng dẫn TC/CN hoàn thiện HS (BM.02.06)

Sau khi tiếp nhận HS hợp lệ (trực tiếp hoặc qua đường bưu điện). Chuyên viên BPTN chuyển HS (bản cứng) và đồng thời thao tác luân chuyển HS trên phần mềm DVC đến Lãnh đạo phòng chuyên môn xử lý (số hóa HS và nhập HS vào phần mềm DVC nếu HS được tiếp nhận trực tiếp); in Giấy tiếp nhận HS và hẹn trả kết quả từ phần mềm (BM.01.06)

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC

½  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 3

Phân công xử lý hồ sơ

Sau khi tiếp nhận HS từ Trung tâm HCC, Lãnh đạo phòng chuyên môn phân công chuyên viên xử lý và thực hiện thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm

Lãnh đạo phòng chuyên môn

½  ngày

HS theo mục 5.2;

Bước 4

Xử lý hồ sơ (kiểm tra, thẩm định,…)

Chuyên viên xử lý HS kiểm tra sự đầy đủ và tính pháp lý của HS

- Nếu HS không đủ điều kiện và cần TC/CN phải bổ sung để hoàn thiện hồ sơ pháp lý thì thực hiện thông báo yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ gửi đến TC/CN bằng văn bản nói rõ lý do và định rõ thời gian 02 ngày phải bổ sung hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.02.06) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

- Nếu HS hợp lệ và đã có khảo sát  thực tế tại cơ sở (nếu có) thì thực hiện dự thảo tờ trình hoặc bản đề nghị, dự thảo văn bản kết quả của TTHC; trình LĐP để thực hiện bước kế tiếp; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lưu ý: Trường hợp sau khi đã có thông báo đến TC/CN yêu cầu bổ sung để hoàn thiện hồ sơ với thời gian quy định mà TC/CN không thực hiện thì tiến hành thông báo từ chối tiếp nhận giải quyết hồ sơ (báo cáo LĐP xem xét; trình LĐ Sở ký duyệt thông báo kèm biểu mẫu (BM.03.06) và chuyển thông báo về Trung tâm HCC để thực hiện thông báo đến TC/CN)

Chuyên viên thẩm định và xử lý HS

Từ 20 đến 90 ngày tùy từng dự án

Văn bản thông báo (nếu có);

Dự thảo tờ trình;

Dự thảo kết quả TTHC;

Bước 5

Xem xét kết quả xử lý hồ sơ

LĐP tiếp nhận kết quả xử lý HS từ chuyên viên; ký tờ trình hoặc bản đề nghị; ký nháy vào các văn bản liên quan đến kết quả xử lý của TTHC; kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển hồ sơ trên phần mềm.

Lãnh đạo phòng chuyên môn

01 ngày

Bước 6

Phê duyệt hồ sơ

LĐ Sở ký (phê duyệt) kết quả; chuyển kết quả đến Văn thư Văn phòng Sở đóng dấu và chuyển kết quả xử lý HS về Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC; LĐ Sở kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Lãnh đạo Sở

½  ngày

Kết quả: Văn bản/ Quyết định/ Giấy chứng nhận/…

Bước 7

Chuyển kết quả xử lý hồ sơ về Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN

Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC sau khi nhận kết quả xử lý HS từ cơ quan chuyên môn tiến hành thực hiện thủ tục bàn giao kết quả cho bộ phận một cửa của Trung tâm HCC để trả kết quả cho TC/CN và đề xuất phương án mà TC/CN sẽ nhận kết quả giải quyết TTHC như đã thỏa thuận lúc nộp HS (nhận trực tiếp tại Trung tâm HCC hoặc qua bưu chính) và thực hiện nộp phí, lệ phí theo quy định (nếu có); Chuyên viên BPTN tại Trung tâm HCC kết hợp với thao tác xử lý luân chuyển HS trên phần mềm.

Trả kết quả đến một cửa của Trung tâm HCC

½  ngày

Lưu ý: Trong quá trình từ lúc tiếp nhận HS (Bước 2) đến lúc xử lý xong và có kết quả để trả cho TC/CN (Bước 7). Nếu kết quả xử lý HS bị quá hạn theo quy định tại mục 5.4 thì cơ quan chuyên môn phải thực hiện việc xin lỗi đến TC/CN đã nộp hồ sơ bằng văn bản (BM.04.06) trong đó có nêu rõ lý do quá hạn.

5.9

Cơ sở pháp lý

  • Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA (có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2009);
  • Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 12 tháng 7 năm 2010).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thu tuc 9 xac nhan chuyen gia.doc_20200628160346.doc

Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 252
Đã truy cập: 40868
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.