xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Đại hội Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày 29-05-2020

Trong 02 ngày 04 và 05/5/2020, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 7 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự đại hội đại biểu đảng bộ cấp trên.

          Đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Quốc Hải - Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và đồng chí Trần Văn Quân - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Dũng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban tổ chức Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Võ Hoàng Văn - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Chánh văn phòng Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh; đồng chí Lê Văn Hóa - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. Cùng dự có các đồng chí là Đảng viên Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cấp ủy phối hợp với lãnh đạo cơ quan làm tốt vai trò tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong xây dựng các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là về thu hút đầu tư, cải thiệt môi trường kinh doanh, quản lý đầu tư công, thu hút nguồn vốn ODA, NGO, FDI, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể.

Thực hiện Luật Quy hoạch và Nghị định 37/NĐ-CP của Chính phủ, Sở đã tham mưu UBND tỉnh thành lập Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ngoài ra còn tham gia tích cực vào việc lập nhiệm vụ quy hoạch vùng đồng bằng Sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2030.

Sở đã tham mưu cho Tiểu ban kinh tế - xã hội xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hậu Giang 5 năm 2021 – 2025 phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư thông phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu như: Tham mưu tốt cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị; 100% cán bộ, đảng viên và 95% công chức ngoài đảng tham gia học tập, quán triệt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Đảng bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hàng năm các chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 100%; Hàng năm, 100% đảng viên hoàn thành và hoàn thành tốt nhiệm vụ; Chỉ tiêu về công tác kiểm tra, giám sát theo quy định; Phấn đấu hàng năm Công đoàn đạt hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.