xem chi tiet - Sở Kế hoạch và Đầu tư

 

Đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử để xây dựng Chính phủ điện tử

Ngày 13-04-2020

Doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp đó là quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử

Ảnh minh họa

Thực hiện nhiệm vụ nâng cao tỷ lệ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử được Chính phủ quy định tại Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 về Chính phủ điện tử. Để doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cũng như các tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp thực hiện tốt việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang cung cấp một số nội dung liên quan đến quy trình đăng ký doanh nghiệp quan mạng điện tử như sau:

1. Quy trình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh.

Doanh nghiệp sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử, sau khi nhận được mã số doanh nghiệp từ cơ quan thuế hoặc sau khi Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hậu Giang xác định hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ. Hệ thống tự động gửi email cho doanh nghiệp và tạo bản in Thông báo về việc hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đã hợp lệ.  Sau khi nhận Thông báo người đại diện theo pháp luật nộp một bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng văn bản giấy kèm theo Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử đến Phòng đăng ký kinh doanh để được cấp đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

2. Quy trình thông báo mẫu con dấu doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Bước 1. Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Trường hợp đăng ký mới: Thông báo sử dụng mẫu con dấu (phụ luc II-8 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT).

- Trường hợp thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp:Thông báo thay đổi mẫu con dấu doanh nghiệp (phụ luc II-9 ban hành kèm theo Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT)

- Giấy ủy quyền cho cá nhân nộp thông báo mẫu dấu (Người được ủy quyền) hoặc hợp đồng dịch vụ và giấy giới thiệu nếu ủy quyền cho tổ chức dịch vụ thông báo mẫu dấu.

- Các giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ.

Bước 2: Nhập thông tin và ký nộp hồ sơ.

Doanh nghiệp nhập thông tin và scan hồ sơ lưu ở định dạng PDF, tải file mềm hồ sơ đã scan vào mục tương ứng. Doanh nghiệp ký hồ sơ bằng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng chữ ký số điện tử.

Trong 03 ngày làm việc Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ theo quy định của Hệ thống.

Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện đăng tải Thông báo mẫu con dấu của doanh nghiệp trên Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư ra thông báo yêu cầu sữa đổi bổ sung hồ sơ và gửi mail cho doanh nghiệp thông báo về nội dung cần sửa đổi, bổ sung.

Doanh nghiệp cần lưu ý:

- Doanh nghiệp thực hiện đăng ký qua mạng điện tử được miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

- Thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu qua mạng điện tử, doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ bằng văn bản giấy đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Hậu Giang thông tin đến Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang biết và thực hiện./.

Tin: Võ Nhi


Bạn có hài lòng về việc áp dụng công nghệ thông tin về đăng ký thủ tục hành chính trực tuyến không ?

Hài lòng
Không hài lòng
Vừa đủ
Khác


Đang online: 1
Hôm nay: 43
Đã truy cập: 40659
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.